Rejestry i ewidencje

 

W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzone są m.in. następujące rejestry:

 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr umów
 • Rejestr pism przychodzących i wychodzących
 • Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr zarządzeń dyrektora
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Rejestr uchwał rady pedagogicznej
 • Rejestr pieczęci służbowych i stempli
 • Rejestr planów i sprawozdań z realizacji działalności za dany rok