Sprawozdania

 

Sprawozdania z wykonania planu działalności

 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2021
 • Raport z działalności statutowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w roku 2021
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2020
 • Raport z działalności statutowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w roku 2020
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2019
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2018
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2017
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2016
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za rok 2015

Sprawozdania finansowe

2021
 • Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 r. POBIERZ
 • Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 r. POBIERZ
 • Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2021 r. POBIERZ
 • Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31 grudnia 2021 r. POBIERZ
2020
 • Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 r. POBIERZ
 • Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 r. POBIERZ
 • Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r. POBIERZ
 • Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31 grudnia 2020 r. POBIERZ
2019
 • Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 r. POBIERZ
 • Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2019 r. POBIERZ
 • Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2019 r. POBIERZ
 • Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31 grudnia 2019 r. POBIERZ
2018
 • Bilans jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2018 r. POBIERZ
 • Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 r. POBIERZ
 • Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2018 r POBIERZ
 • Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31 grudnia 2018 r. POBIERZ

DATA PUBLIKACJI
22.10.2020 15:02
ILOŚĆ WYŚWIETLEŃ
REJESTR ZMIAN

Zaktualizowane 19 kwietnia 2022 o 08:31:51 [aktualna wersja] przez Administrator

Zaktualizowane 21 marca 2022 o 14:01:56 przez Martyna Romanowska

Zaktualizowane 21 marca 2022 o 13:58:44 [zapisana automatycznie] przez Martyna Romanowska