Skargi i wnioski

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) Dział VIII Skargi i wnioski oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski można składać pisemnie:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, bądź bezpośrednio w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, z wyjątkiem środy - w godz. 8.00 - 17.00.

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@orpeg.pl
    Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z wyznaczonymi pracownikami Ośrodka. Pracownicy Ośrodka, w zakresie powierzonych im zadań, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia w sekretariacie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

UWAGA

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawiane są bez rozpoznania. Należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać wskazane dane, tj. imię, nazwisko i adres pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek (tj. ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość).

Skargi, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą podlegają przekazaniu do właściwych organów.

DATA PUBLIKACJI
24.09.2020 15:35
ILOŚĆ WYŚWIETLEŃ
REJESTR ZMIAN

Zaktualizowane 19 sierpnia 2022 o 13:16:19 [aktualna wersja] przez Administrator

Zaktualizowane 19 sierpnia 2022 o 13:16:03 [zapisana automatycznie] przez Magdalena Zaczek

Zaktualizowane 19 sierpnia 2022 o 10:39:36 przez Magdalena Zaczek