Struktura organizacyjna

 

W skład ORPEG wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie i Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 • Szkoły polskie przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – Polonijne Centrum Nauczycielskie

Komórki organizacyjne, w tym samodzielne stanowiska,
zapewniające realizację zadań Ośrodka

Komórki organizacyjne
 • Wydział Wspierania Oświaty Polskiej za Granicą
 • Wydział Nadzoru
 • Wydział Kształcenia na Odległość
 • Wydział Finansowo-Kadrowy
 • Wydział Administracyjny
 • Wydział Informatyczny
Komórki organizacyjne
 • Samodzielne stanowisko archiwisty i koordynatora czynności kancelaryjnych
 • Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego
 • Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
 • Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Samodzielne stanowisko do spraw informacji i promocji
 • Samodzielne stanowisko do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • Samodzielne stanowisko do spraw ochrony danych
 • Sekretariat
image_pdf
image_print

DATA PUBLIKACJI
24.09.2020 15:15
ILOŚĆ WYŚWIETLEŃ
REJESTR ZMIAN

Zaktualizowane 28 marca 2023 o 12:25:22 [aktualna wersja] przez Administrator

Zaktualizowane 22 września 2021 o 14:42:12 przez Magdalena Zaczek

Zaktualizowane 22 września 2021 o 14:42:05 [zapisana automatycznie] przez Magdalena Zaczek